top of page

Accés a la formació de Tècnic Superior
(Cicle formatiu de grau superior)

Curs de preparació a les proves de Tècnic Superior

Si has finalitzat els estudis de grau mig del teu ensenyament esportiu i vols accedir al grau superior hauràs de superar unes proves d'accés específiques. A continuació, pots consultar els centres de formació d'adults (CFA) més propers a teu municipi per preparar-te.  

Requisits d'accés a la formació de Tècnic Superior de futbol

Per accedir a aquest grau superior cal complir els tres requisits següents:

  1. Tenir el títol de tècnic/a en Futbol

  2. Acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a entrenador o entrenadora titular d’equips de futbol que participin com a mínim durant una temporada en les categories següents: tercera divisió, regional preferent, regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí

  3. Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació professional o grau universitari. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).

bottom of page