top of page

Esports de muntanya

Senderisme

Cicle inicial

senderisme-excursionisme

Calendari curs 24-25

Bloc comú

Del 4 de novembre al 3 de febrer

Extensiu (presencial): dilluns i dimecres de 18:00 a 21:40 

Del 13 de gener al 10 de febrer

Flexible (semipresencial): línia asíncrona 

Bloc específic

Del 17 de febrer al 29 de maig

Presencial:  dilluns, dimarts i dijous de 18:00 a 21:40

(Consulta el calendari)

Bloc de pràctiques 

165 hores en un centre de treball

Consulta el procediment

*Presentació presencial: 

Grup extensiu:Per determinar

*Presentació online: 

Grup flexible:  Per determinar

Enllaç videotrucada

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Senderisme.

*Requisit per poder cursar qualsevol cicle final

Mitja muntanya

Cicle final

Cicle final Muntanya

Calendari curs 24-25

Bloc comú

Del 24 de setembre al 29 d'abril

Extensiu (presencial): dimarts i dijous de 18:00 a 21:40 

Del 24 de setembre al 29 d'abril

Flexible (semipresencial): línia asíncrona 

Bloc específic

Del 18 de novembre al 10 de març

Presencial:  dilluns, dimecres de 18:00 a 21:40

Sortides els dissabtes i diumenges
(Consulta el calendari)

Bloc de pràctiques 

225 hores en un centre de treball

Consulta el procediment

*Presentació: 

Grup extensiu: Per determinar

Grup flexible: Per determinar 

El cicle final capacita per dissenyar itineraris, guiar i dinamitzar esportistes i usuaris per terrenys de muntanya mitjana; difondre el coneixement de l'entorn físic, patrimonial i humà on es desenvolupa aquesta activitat i fomentar-ne el respecte; gestionar els recursos materials necessaris per a les activitats i coordinar els tècnics que estan al seu càrrec; organitzar activitats de guiatge en aquest medi; i tot això, d'acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una durada de 690 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Muntanya Mitjana.

Escalada

Cicle final

Cicle final escalada

Calendari curs 24-25

Bloc comú

Del 24 de setembre al 29 d'abril

Extensiu (presencial): dimarts i dijous de 18:00 a 21:40 

Del 24 de setembre al 29 d'abril

Flexible (semipresencial): línia asíncrona 

Bloc específic

Del 23 de setembre al 10 de febrer

Presencial:  dilluns, dimecres de 18:00 a 21:4

Sortides els dissabtes i diumenges
(Consulta el calendari)

Bloc de pràctiques 

280 hores en un centre de treball

Consulta el procediment

*Presentació: 

Grup extensiu: Per determinar

Grup flexible: Per determinar

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar la iniciació i el perfeccionament tècnic en l'escalada esportiva en roca, rocòdroms o estructures artificials d'escalada interiors o exteriors, escalada en vies equipades i semiequipades o en vies ferrades equipades, i en l'assegurament en terreny variat; organitzar, concretar itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa muntanya i muntanya mitjana estival; guiar escaladors o escaladores per itineraris d'escalada en roca en vies equipades i semiequipades, vies ferrades equipades i terreny variat; organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments en l'àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat, els recursos materials i humans i la coordinació de les activitats de competicions, esdeveniments i tècnics al seu càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d'aventura, equipar o reequipar en vies d'escalada en roca i dissenyar itineraris d'escalada en rocòdroms o estructures artificials. Té una durada de 1.005 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Escalada.

Barrancs

Cicle final

Cicle final barrancs

Calendari curs 24-25

Bloc comú

Del 24 de setembre al 29 d'abril

Extensiu (presencial): dimarts i dijous de 18:00 a 21:40 

Del 24 de setembre al 29 d'abril

Flexible (semipresencial): línia asíncrona 

Bloc específic

Del 11 de novembre al 10 de març

Presencial:  dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:40

Sortides els dissabtes i diumenges
(Consulta el calendari)

Bloc de pràctiques 

245 hores en un centre de treball

Consulta el procediment

*Presentació: 

Grup extensiu: Per determinar

Grup flexible:  8 de setembre a les 18:00

El cicle final capacita per dissenyar itineraris, guiar i dinamitzar esportistes i usuaris per terrenys de muntanya mitjana; difondre el coneixement de l'entorn físic, patrimonial i humà on es desenvolupa aquesta activitat i fomentar-ne el respecte; gestionar els recursos materials necessaris per a les activitats i coordinar els tècnics que estan al seu càrrec; organitzar activitats de guiatge en aquest medi; i tot això, d'acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una durada de 690 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Muntanya Mitjana.

bottom of page