top of page

Blocs comuns

OFERTA EDUCATIVA PER CURSAR EL BLOC COMÚ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

L'actual oferta formativa dels estudis d'Ensenyaments Esportius estan estructurats en funció de dues lleis diferents L.O.G.S.E i L.O.E., en funció de la modalitat esportiva que vulgueu estudiar caldrà que comproveu quina llei heu de seguir.

Els estudis ofertats a l'INS Centre d'Alt Rendiment pel curs 24-25 ofereixen la possibilitat de cursar els Ensenyaments de Règim Especial de manera presencial amb modalitat intensiva o en modalitat extensiva i de manera flexible curricular -parcialment no presencial- (consulteu horaris a la graella següent)


* L'opció de cursar una modalitat Flexible Curricular (asíncrona) ofereix llibertat horària a l'estudiant per cursar els crèdits del BLOC COMÚ. De totes maneres, informem que existeix un mínim d'hores obligatòries (30%) que caldrà assistir al centre corresponents a les activitats pràctiques dels diferents mòduls.
blocs comuns .png
bottom of page