top of page

Preinscripció i matrícula

Horari d'atenció per realitzar la matriculació 2024-2025

S'ha de realitzar de manera presencial al centre en el següent horari d'atenció:

De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00

Calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2024-25
A partir del 25 d'abril: presentació de sol·licituds 

Us informem que, les dates de presentació de sol·licituds corresponents al primer període de preinscripció i matrícula per als Ensenyaments Esportius establertes a la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, al curs 2024-25, són:

1r període: del 25 d'abril al 3 de maig de 2024: presentació de sol·licituds

2n període: del 24 al 30 de maig de 2024: presentació de sol·licituds

 

Pots consultar el calendari de preinscripció i matrícula del curs 24-25 al següent enllaç.

 

Calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2024-25
Batxillerat i Ensenyaments Esportius 
(3x2)

El procediment és el següent:

 • La preinscripció s’ha de fer a l’ensenyament esportiu, això implica una reserva de plaça a expenses de superar la prova i de la baremació posterior per nota de tall de 1r a 3r d’ESO

  • S’ha de realitzar en el 1r període (del 25 d'abril al 3 de maig de 2024)

 • La preinscripció no és compatible amb la preinscripció a qualsevol altre batxillerat (doncs s’ocuparien dues places públiques), sí amb un CFGM

 • Un cop superada la prova (Inscripció al maig- Superació al juny/juliol/setembre) es pot fer la baremació

 • La baremació es fa en funció de la nota mitjana de primer a tercer d’ESO, aplicant els mateixos criteris que en altres etapes educatives

 • Una vegada feta la baremació es formalitza la matrícula

 •  S’han de formalitzar dues matrícules:

  • 1 Matrícula per batxillerat al centre que es fa el batxillerat

  • 1 Matrícula pel tècnic esportiu al centre que es fa l’especialitat esportiva

Documents per realitzar la preinscripció de primer nivell o cicle inicial

Per realitzar la preinscripció cal que ens facis arribar els següents documents (original i fotocòpia):

 1. Apte de la prova específica (si no es té, s’haurà d’aportar al moment de la matrícula). Requisit indispensable

 2. Requisit acadèmic (títol d’ESO o equivalent pel grau mitjà)

 3. Full de preinscripció emplenat

 4. DNI alumne

 5. Foto de carnet

 6. Targeta sanitària (CatSalut) de l'alumne

  *Si es tracta d'un menor d'edat, també s'ha d'afegir el DNI del pare o la mare i el full del llibre de família on surti l'alumne menor

Primer descarregueu l'arxiu de sol·licitud de preinscripció al vostre ordinador, i un cop l'hagueu completat l'haureu de fer arribar presencialment a secretaria del centre. 

Documents per realitzar la preinscripció de segon curs o cicle final

Per realitzar la preinscripció cal que ens facis arribar els següents documents (original i fotocòpia):

 1. Apte de la prova específica d'aquelles especialitats que la tinguin; barrancs, escalada i mitja muntanya. (Si no es té, s’haurà d’aportar al moment de la matrícula). Requisit indispensable. 

 2. Requisit acadèmic (títol d’ESO o equivalent pel grau mitjà)

 3. Certificat de superació del primer nivell de la mateixa especialitat 

 4. Full de preinscripció emplenat

 5. DNI alumne

 6. Foto de carnet

 7. Targeta sanitària (CatSalut) de l'alumne

  *Si es tracta d'un menor d'edat, també s'ha d'afegir el DNI del pare o la mare i el full del llibre de família on surti l'alumne menor

Primer descarregueu l'arxiu de sol·licitud de preinscripció al vostre ordinador, i un cop l'hagueu completat l'haureu de fer arribar presencialment a secretaria del centre. 

Documents per realitzar la preinscripció al grau superior

Per realitzar la preinscripció cal que ens facis arribar els següents documents (original i fotocòpia):

 1. Requisit acadèmic (títol d’ESO o equivalent pel grau mitjà o títol de Batxillerat o equivalent per al grau superior)

 2. Títol de grau mitjà de la mateixa especialitat 

 3. Full de preinscripció emplenat

 4. DNI alumne

 5. Foto de carnet

 6. Targeta sanitària (CatSalut) de l'alumne

  *Si es tracta d'un menor d'edat, també s'ha d'afegir el DNI del pare o la mare i el full del llibre de família on surti l'alumne menor

Primer descarregueu l'arxiu de sol·licitud de preinscripció al vostre ordinador, i un cop l'hagueu completat l'haureu de fer arribar presencialment a secretaria del centre. 

Documents per realitzar la matrícula

Un cop s'hagi acceptat la teva preinscripció, cal que realitzis la matrícula oficial dels estudis que estiguis interessat/da. 

Documents necessaris (original i fotocòpia): 

 1. Full de matrícula emplenat (Per editar el document cal descarregar-lo prèviament al teu ordinador) 

 2. Full de pagament emplenat

 3. Resguard bancari del primer ingrés de la matrícula

 4. La documentació pendent que no hagi estat lliurada durant la Preinscripció

bottom of page